Slide item 6
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 7

Tuyển dụng nhân sự

Gia công kiểm thử phần mềm thủ công

0 reviews / Write a review
Mã sản phẩm:
Khả dụng: In stock
Giá: 3.000.000 Đ
Số lượng: 

Mô tả ngắn

Kiểm thử phần mềm thủ công với các tính năng sau: Kiểm thử giao diện, kiểm thử csdl, kiểm thử dữ liệu, kiểm thử chức năng.

Kiểm thử phần mềm thủ công với các tính năng sau:
- Kiểm thử giao diện với responsive, font, màu sắc, hình ảnh...
- Kiểm thử csdl: Trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, ràng buộc dữ liệu, khóa..
- Kiểm thử dữ liệu: Yêu cầu về dữ liệu.
- Kiểm thử chức năng: Yêu cầu bảng chức năng, sơ đồ use-case, mô tả use-case.

Các bình luận