Slide item 6
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 7

Tuyển dụng nhân sự

chuc mung trung thu dn

Phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc

0 reviews / Write a review
Mã sản phẩm:
Khả dụng: In stock
Giá: 1.200.000 Đ
Giá
3 pcs. - 5 pcs. 1.080.000 Đ / pcs.
Số lượng: 

Mô tả ngắn

Để thực hiện Quyết định số 540/QĐ - QLD ngày 20/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành "Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc" phiên bản 1.0.
 1. Để thực hiện Quyết định số 540/QĐ-QLD ngày 20/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành "Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc" phiên bản 1.0. 
  Công ty phần mềm An Giang đã cho ra dòng sản phẩm để đáp ứng thị trường nói chung và các nhà thuốc bán lẻ nói riêng nhằm phục vụ cho việc quản lý thuốc tại các nhà thuốc vừa và nhỏ đáp ứng cho việc thanh tra kiểm tra của các cơ quan quản lý liên quan và kết nối dữ liệu theo quyết định 540 về chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc.
  Hệ thống phần mềm quản lý nhà thuốc bán lẻ theo chuẩn dữ liệu đầu ra sẽ kết nối liên thông với hệ thống quản lý dược quốc gia và đảm bảo hệ thống có tính bảo mật cao, phần mềm sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ quan quản lý.
  Phần mềm quản lý nhà thuốc theo Quyết định 540 quản lý được danh mục dùng chung trong lĩnh vực dược và theo dõi được nhà sản xuất, hạn dụng của thuốc.
  Phần mềm quản lý nhà thuốc sẽ đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thống kê báo cáo theo các định dạng của chuẩn đầu ra như file pdf, excel.
 2. Chức năng quản lý - nghiệp vụ:
 • Nhập hàng, định giá.
 • nhập trả bán buôn, nhập trả bán lẻ => nhập trả bán hàng.
 • Quản lý xuất bán lẻ và bán lẻ theo đơn thuốc của Bác sỉ.
 • Xuất hàng bán buôn.
 • Xuất hủy hàng, chuyển kho, xuất trả nhà cung cấp.
 • Theo dõi hoá đơn xuất, nhập, hàng tồn.
 • Theo dõi hạn sử dụng, số lượng của từng loại thuốc trong kho.
 • Cảnh báo hàng sắp hết hạn sử dụng, sắp hết số lượng trong kho.
 • Quản lý mã vạch sản phẩm - hỗ trợ bán hàng theo mã vạch theo tiêu chuẩn.
 • Quản lý công nợ cần thu, công nợ phải trả.
 • Cân đối công nợ, quản lý công nợ đầu kỳ.
 • Quản lý phiếu thu, phiếu chi và sổ quỹ tiền mặt.
 • Hỗ trợ mẫu in A5, A4, giấy cuộn với tất cả mẫu hóa đơn.
 1. Hệ thống số theo dõi theo tiêu chuẩn GPP.
 • Sổ bán thuốc theo đơn.
 • Sổ bán thuốc không theo đơn.
 • Sổ nhập thuốc.
 • Số cộng tác với y tế cơ sở.
 • Sổ theo dõi thông tin bệnh nhân.
 • Sổ theo dõi thuốc sắp hết hạn sử dụng.
 • Sổ theo dõi tác dụng phụ của thuốc.
 • Sổ theo dõi thuốc bị đình chỉ lưu hành.
 • Sổ kiểm soát chất lượng thuốc.
 • Sổ theo dõi đơn thuốc không hợp lệ.
 1. Các loại báo cáo:
 • Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn.
 • Báo cáo tổng hợp và chi tiết hàng tồn kho.
 • Báo cáo thuốc sắp hết số lượng.
 • Báo tổng hợp và chi tiết hóa đơn nhập hàng.
 • Báo cáo tổng hợp và chi tiết hóa đơn xuất hàng.
 • Báo cáo tổng hợp và chi tiết bán lẻ, bán buôn.
 • Bảng kiểm kê nhà thuốc.
 • Bảng báo cáo lợi nhuận.
 • Báo cáo công nợ cần thu.
 • Báo cáo công nợ phải trả.
 1. Quản lý thu chi.
 • Quản lý phiếu thu.
 • Quản lý phiếu chi.
 • Quản lý sổ quỹ tiền mặt.
 • Quản lý công nợ cần thu, phải thanh toán.
 1. Khai báo:
 • Danh mục thuốc, hàng hóa.
 • Danh mục đơn vị ( hàng hóa).
 • Phân loại ( VD: Thuốc, VTYT, hóa chất, mỹ phẩm…).
 • Khai báo tồn đầu thuốc vật tư.
 • Nhóm khách hàng, nhà cung cấp.
 • Khai báo khách hàng, nhà cung cấp.
Các bình luận