Những thành tựu giai đoạn 2009-2014 của AGITECH

Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang hay còn được gọi là Agitech.

Trong một gian thời qua Agitech không ngừng phát huy các sản phẩm sáng tạo trong ngành nghề của mình. Agitech luôn phấn đấu tốt hơn cho các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật khoa học của tỉnh An Giang. Sau đây là các bước phát triển của Agitech trong các thời gian qua.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật khoa học năm 2010 - 2012.

Agitech đã đạt được giải về phần mềm "Quản lý kho dược 2010".

Sản phẩm đạt giải Ba về hội thi sáng tạo năm 2012 là "Tin Nhắn Xanh".

Agitech tham gia phong trào tiếp sức cùng với Hiệp hội doanh nghiệp An Giang, xây dựng hệ thống webiste cho HDDN An Giang và đã được tặng bằng khen vào năm 2013.

Agitech sẽ phát huy hơn về các năm kế tiếp.